• SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ BOĞAZ TURUNA ÇIKARDI
  SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ BOĞAZ TURUNA ÇIKARDI
 • HAYALTEPE SOSYAL TESİSİ’NİN TEMELİ ATILDI
  HAYALTEPE SOSYAL TESİSİ’NİN TEMELİ ATILDI
 • MALTEPE BELEDİYESİ MEVSİMSEL MİKROPLARA SAVAŞ AÇTI
  MALTEPE BELEDİYESİ MEVSİMSEL MİKROPLARA SAVAŞ AÇTI
 • MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ’NDE “EDEBİYAT OKUMALARI”
  MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ’NDE “EDEBİYAT OKUMALARI”
 • ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI DESTEĞİ
  ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI DESTEĞİ
 • İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ ARAZİSİ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ
  İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ ARAZİSİ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ
 • BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR DEVAM EDECEK
  BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR DEVAM EDECEK
 • Çekmeköy’de Helikopter Düştü! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
  Çekmeköy’de Helikopter Düştü! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
 • TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA SATIŞ BAŞLADI
  TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA SATIŞ BAŞLADI
 • SESSİZ BASIN SAĞIR TOPLUM…
  SESSİZ BASIN SAĞIR TOPLUM…
Haber Takip
SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ BOĞAZ TURUNA ÇIKARDI
SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ BOĞAZ TURUNA ÇIKARDI

Engellileri yıkan projeleriyle Türkiye çapındaki...

HAYALTEPE SOSYAL TESİSİ’NİN TEMELİ ATILDI
HAYALTEPE SOSYAL TESİSİ’NİN TEMELİ ATILDI

Güzelyalı Sosyal Tesisi, PenCR Çarşı,...

MALTEPE BELEDİYESİ MEVSİMSEL MİKROPLARA SAVAŞ AÇTI
MALTEPE BELEDİYESİ MEVSİMSEL MİKROPLARA SAVAŞ AÇTI

Maltepe Belediyesi mevsim şartları nedeniyle...

MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ’NDE “EDEBİYAT OKUMALARI”
MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ’NDE “EDEBİYAT OKUMALARI”

Beykoz Belediyesi’nin Türk ve Dünya...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI DESTEĞİ
ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI DESTEĞİ

Ataşehir Belediyesi ve Kızılay Ataşehir...

BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR DEVAM EDECEK
BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları,...

Çekmeköy’de Helikopter Düştü! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
Çekmeköy’de Helikopter Düştü! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Çekmeköy’de bir site içerisine askeri...

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA SATIŞ BAŞLADI
TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA SATIŞ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini...

SESSİZ BASIN SAĞIR TOPLUM…
SESSİZ BASIN SAĞIR TOPLUM…

İstanbul Türkiye’nin en fazla genel...

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ BOĞAZ TURUNA ÇIKARDI
SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ENGEL TANIMAYAN ÇİFTLERİ BOĞAZ TURUNA ÇIKARDI

Engellileri yıkan projeleriyle Türkiye çapındaki...

HAYALTEPE SOSYAL TESİSİ’NİN TEMELİ ATILDI
HAYALTEPE SOSYAL TESİSİ’NİN TEMELİ ATILDI

Güzelyalı Sosyal Tesisi, PenCR Çarşı,...

MALTEPE BELEDİYESİ MEVSİMSEL MİKROPLARA SAVAŞ AÇTI
MALTEPE BELEDİYESİ MEVSİMSEL MİKROPLARA SAVAŞ AÇTI

Maltepe Belediyesi mevsim şartları nedeniyle...

MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ’NDE “EDEBİYAT OKUMALARI”
MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ’NDE “EDEBİYAT OKUMALARI”

Beykoz Belediyesi’nin Türk ve Dünya...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI DESTEĞİ
ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI DESTEĞİ

Ataşehir Belediyesi ve Kızılay Ataşehir...

BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR DEVAM EDECEK
BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları,...

Çekmeköy’de Helikopter Düştü! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
Çekmeköy’de Helikopter Düştü! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Çekmeköy’de bir site içerisine askeri...

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA SATIŞ BAŞLADI
TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA SATIŞ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini...

SESSİZ BASIN SAĞIR TOPLUM…
SESSİZ BASIN SAĞIR TOPLUM…

İstanbul Türkiye’nin en fazla genel...

Haber Takip
Umem işsizliğe çare olacak
Umem işsizliğe çare olacak
Projeye başvuranlar seçtikleri meslek üzerine eğitim alacaklar. 3 ay boyunca günlük 25 lira cep harçlığı verilecek, sigorta yapılacak. İş imkanı sağlanacak. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu...
30 Mart 2015 09:30
Font1 Font2 Font3 Font4

Projeye başvuranlar seçtikleri meslek üzerine eğitim alacaklar. 3 ay boyunca günlük 25 lira cep harçlığı verilecek, sigorta yapılacak. İş imkanı sağlanacak.

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu Uz­man­laş­mış Mes­lek Edin­dir­me Mer­kez­le­ri (UMEM) pro­je­si kap­sa­mın­da is­tih­dam ya­rat­mak için Tür­ki­ye’nin her böl­ge­sin­de bu mer­kez­le­rin ku­ru­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Pro­je­ye baş­vu­ran­la­rın 3 ay bo­yun­ca seç­tik­le­ri mes­lek üze­ri­ne eği­tim ala­cak­la­rı­nı kay­de­den Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “Ne olur­sa ol­sun. Sek­re­ter ol­sun, tor­na­cı ol­sun tar­la­da ça­lış­sın, fab­ri­ka­da çay­cı ol­sun. Han­gi ni­te­lik­te ele­man ih­ti­ya­cı­nız var­sa bu kap­sam­da is­tih­dam eder­si­niz. Bu kap­sam­da­ki kar­de­şi alı­yo­ruz, 3 ay bo­yun­ca gün­lük 25 li­ra cep harç­lı­ğı ar­tı si­gor­ta. 3 ay son­ra oku­lu bi­tir­dik­ten son­ra Mah­mut’un sek­re­te­re ih­ti­ya­cı var­dı. Di­yo­ruz ki Mah­mut al bu­nu fab­ri­ka­da ya­nın­da ça­lış­tır.

VER­Gİ YÜ­KÜ Şİ­KA­YE­Tİ

3 ay ora­da ça­lı­şı­yor. Yi­ne Mah­mut’a bir yü­kü yok. Ça­lı­şır­ken de gün­lük 25 li­ra cep harç­lı­ğı ar­tı si­gor­ta. İs­tih­da­mın üze­rin­de­ki ver­gi yük­le­rin­den çok şi­ka­yet­çi­yiz ama bu kap­sam­da ela­man ça­lış­tı­rır­san is­tih­da­mın üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü­nün yüz­de 18’ini öde­mi­yor­sun. Bun­dan fay­da­la­nın ne olur. Ra­ki­bi­ne gö­re yüz­de 18 da­ha faz­la pa­ra ka­za­na­cak­sın.”

KAREKODLU ÇEK ÜRETİLDİ

Hisarcıklıoğlu karşılıksız çek sorunun çözmek için ‘karekodlu çek’ çıkardıklarını açıkladı. Yeni piyasaya sürülecek olan bu çeklerin gerçek olup olmadığının elektronik ortamda sorgulanabileceğini belirten Başkan Hisarcıklıoğlu “Bu karekodlu çekle değerli kardeşlerim tamamıyla çeki sorgulayabileceksiniz. Bunu aldığın zaman her şeyi görebileceksiniz” dedi.

 


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa